Απο το 1980
ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΓΥΑΛΙΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ

Έργα - Σκάλα με Κουρμπαριστά Κρύσταλλα